Psycholog Alia Crum ze współpracownikami stworzyli Stress Mindset Measure, czyli narzędzie, które służy do oceny opinii na temat stresu. Przyjrzyj się przez chwilę dwóm poniższym modelom nastawienia do stresu i pomyśl, który zestaw stwierdzeń jest Ci bliższy.

Model 1: stres jest szkodliwy.

Doświadczany stres osłabia moje zdrowie i odbiera mi energię.
Doświadczany stres obniża moją skuteczność i wydajność.
Doświadczany stres przeszkadza mi się uczyć i rozwijać.
>> Powyższe skutki oddziaływania stresu mają negatywny charakter i należy ich unikać.

Model 2: stres jest pomocny.

Doświadczany stres poprawia moje zdrowie i dodaje mi energii.
Doświadczany stres zwiększa moją skuteczność i wydajność.
Doświadczany stres sprzyja mojemu uczeniu się i rozwojowi.
>> Powyższe skutki oddziaływania stresu mają pozytywny charakter i można je wykorzystywać z pożytkiem dla siebie.

Nastawienie psychiczne do stresu jako doświadczenia szkodliwego okazuje się znacznie powszechniejsze. Alia Crum ze współpracownikami odkryli, że chociaż większość ludzi dostrzega ziarna prawdy w obu modelach, to jednak wciąż uważa stres raczej za niekorzystny niż pomocny. Nie zaobserwowano w tym zakresie żadnych różnic związanych z płcią badanych ani zależności preferowanego nastawienia od wieku.

Obserwacje Alii Crum okazują się spójne z odkryciami innych amerykańskich naukowców. Badanie przeprowadzone w 2014 roku przez Robert Wood Johnson Foundation i Harvard School of Public Health ujawniło, że 85% Amerykanów zgadza się ze stwierdzeniem o negatywnym wpływie stresu na zdrowie oraz życie rodzinne i zawodowe.

Wyniki badania Stress in America przeprowadzonego przez American Psychological Association pokazały, że większość ludzi ocenia własny poziom stresu jako niezdrowy. Nawet ci badani, którzy postrzegali doświadczane napięcie jako słabe, wyrażali przekonanie, że idealny poziom jest niższy od tego, który pozostaje obecnie ich udziałem.

Okazuje się, że poziom stresu uważanego za zdrowy spada wraz z upływem czasu. Kiedy American Psychological Association przeprowadziło pierwsze doroczne badanie poświęcone percepcji stresu w 2004 roku, ankietowani wskazywali na średni poziom doświadczanego napięcia jako idealny; obecnie respondenci oceniają średni poziom stresu jako niezdrowy.