Większość z nas styka się z manipulacją każdego dnia. Różne jej metody stosują twórcy reklam, nasi przełożeni, a bywa, że także nasi życiowi partnerzy. Jeśli są używane subtelnie, czasem trudno odróżnić je od perswazji. Są jednak pewne różnice.

Manipulacja różni się od perswazji tym, że perswazja to przekonywanie kogoś do swojej racji czy poglądu bez złych zamiarów i oczekiwania korzyści. Natomiast manipulacja, choć wykorzystuje podobne metody, służy zazwyczaj osiągnięciu jakiejś zamierzonej korzyści i jest uznawana za nieetyczną technikę wywierania wpływu.

W praktyce czasem bardzo trudno rozpoznać, czy ktoś próbuje nami manipulować, czy jedynie próbuje nam coś wyperswadować. Są cztery znaki, które pozwalają zorientować się, z którą z tych technik mamy do czynienia:

1. Wyolbrzymianie

Jeśli wydaje ci się, że sprawa, do której ktoś próbuje cię przekonać, jest wyolbrzymiona, najpewniej padasz ofiarą manipulacji. Wyolbrzymianie to częsta technika stosowana w manipulacji – sama w sobie jest już mocno nieetyczna.

2. Straszenie

Wielu manipulatorów sięga po strach jako narzędzie służące do nakłonienia ludzi do robienia tego, co sobie zaplanowali. Mogą nas straszyć utratą pieniędzy czy zdrowia, jeśli nie zrobimy/kupimy tego, co nam oferują. Mogą też grozić własną zemstą.

3. Brak równowagi sił

To mało subtelna taktyka, ale o dziwo bardzo często wykorzystywana. Manipulator w rozmowie wyraźnie stawia się na wyższej pozycji, okazuje swoją siłą i podkreśla słabość drugiej strony. Nieustannie przypomina o własnej ważności i sile. Bardzo łatwo zmusić w ten sposób kogoś do zrobienia dokładnie tego, czego się chce.

4. Dominowanie rozmowy

Ktoś, kto opiera swój wywód na kłamstwach lub brakuje mu logicznych argumentów, często stara się po prostu mówić jak najwięcej. Nie dopuszcza do głosu drugiej strony, wygłasza długie monologi. Próbuje w ten sposób grać eksperta, kryjąc wyraźne luki w toku rozumowania i argumentacji.

Jak się bronić przed manipulacją?

Kiedy zorientujesz się, że ktoś próbuje tobą manipulować, jesteś już na dużo lepszej pozycji. Możesz zacząć zadawać sobie pytania: „jakie są prawdziwe pobudki, które kierują tą osobą?”, „kto może na tym skorzystać?” itd.

Kiedy już ustalisz, co tak naprawdę chce osiągnąć twój rozmówca, możesz wybrnąć z tej sytuacji na dwa sposoby:

  • Jeśli masz odwagę, możesz po prostu powiedzieć „nie”.
  • Możesz również pokusić się o subtelniejsze metody, zbijać argumenty rozmówcy, pokazywać mu słabe punkty jego argumentacji, zadawać wiele pytań, na które trudno mu będzie odpowiedzieć itd.

Pamiętaj: jeżeli obawiasz się, że Twoja odmowa może przynieść negatywne konsekwencje, zgłoś próbę manipulacji komuś, komu możesz zaufać.