We współpracy z firmą doradczą Deloitte zapraszamy na pierwszy webinar z serii Marketing Excellence, który będzie elementem dyskusji na temat roli marketingu w organizacjach, którą chcemy poprowadzić. Jak to wszystko zmieniało się przez ostatnie lata? Jakie obecnie są filary odpowiedzialności marketingu? Kto w organizacji odpowiada za marketing? Czy wszystkie kompetencje marketingu zebrane są w jednym miejscu, czy może rozproszone? Z jakich technologii korzysta marketing?

Pierwszy webinar z cyklu będzie poświęcony kluczowej i najbardziej tradycyjnej kompetencji marketingu, czyli „głębokiemu zrozumieniu człowieka” i wyposażaniu organizacji w wiedzę o klientach i ich potrzebach.

Dawniej mieliśmy do dyspozycji badania ilościowe i jakościowe oraz budowanie segmentów i person na tej podstawie. Dziś dodatkowo możemy wykorzystywać rzeczywiste zachowania klientów, dane i personalizować komunikaty na dużą skalę. Jednak najbardziej imponująca technologia i największe bazy danych są bezużyteczne, jeśli brakuje im empatycznego zrozumienia użytkowników.

Porozmawiamy m.in. o tym:

  •  jak kiedyś i jak dziś możemy poznawać potrzeby ludzi
  •  jakie znaczenie biznesowe ma wiedza o kliencie
  •  jak technologia wspiera poznawanie zachowań ludzi
  •  w jaki sposób utylizować pozyskane dane i nadawać im biznesowo mierzalne efekty
  • w jaki sposób można personalizować komunikację
  • od czego warto zacząć we wdrażaniu narzędzi do personalizacji
  • jakie są dobre praktyki w budowaniu strategii personalizacji

Marketing jako centrum wiedzy o kliencie
> 27. 08. 2020 r., godz. 10:00-11:00

Pod tym linkiem
możesz zapisać się na bezpłatny webinar

.