Poznaj 8 czynników, które będą mieć wpływ na to, jak wyglądać będzie przyszłość biznesu.

Nieoczekiwane pojawienie się pandemii wywołało daleko idące skutki, zarówno dla nas jako konsumentów, jak również sfery biznesu. Z dnia na dzień zostaliśmy zamknięci w domach, w których musieliśmy zacząć łączyć nasze życie prywatne oraz zawodowe.

Surowe restrykcje związane z narzuconymi nagle nowymi wymaganiami sanitarnymi w miejscach pracy, spowodowały masowe zamykanie fizycznych placówek obsługi oraz sprzedaży i znaczące turbulencje dla nas jako konsumentów, obnażając faktyczny stopień rozwoju kanałów cyfrowych naszych usługodawców a także poziom ich zaawansowania technologicznego.

Oto osiem czynników, które będą mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać przyszłość w kontekście budowania trwałych relacji z klientami, a będzie ona kształtowana stanem oczekiwania i niepewności.

Przeczytaj wszystkie szczegóły
na stronie Opendoor Polska

#