Psychopata kojarzy nam się z agresywnym i niebezpiecznym szaleńcem z uśmiechem Jokera lub Hannibala Lectera na twarzy. Tymczasem, w realnym świecie – jest wręcz przeciwnie. Psychopata to osoba, która łatwo integrują się z otoczeniem, potrafi manipulować i wzbudzić zaufanie. Jak go zatem rozpoznać?

Brak empatii

Można powiedzieć, że inteligencja emocjonalna psychopaty nie jest jego mocną stronę. Takie osoby cechuje brak empatii, czyli zdolności odczuwania stanów psychicznych innych ludzi. Psychopaci nie posiadają umiejętności spojrzenia na rzeczywistość z perspektywy innych i nie potrafią się wczuć w tok myślenia drugiej osoby. Są „ślepi” emocjonalnie i nie odczuwają poczucia winy ani wyrzutów sumienia, gdy kogoś zranią swoim zachowaniem.

Egocentryzm

Jest to kolejna cecha psychopaty. Polega na centralnym umiejscowieniu swojej osoby we wszechświecie. Psychopaci nie są zdolni do tolerowania postaw życiowych czy poglądów innych niż własne.

Zorientowanie na cel

Dla nich liczy się tylko cel, który uświęca środki. Ma być on osiągnięty tu i teraz. Aby osiągnąć sukces stawiają czoła wszystkim przeszkodom, bez uczucia lęku. Zazwyczaj są to osoby odznaczające się wysoką inteligencją i przebiegłością.

Manipulacja

Osoby o psychopatycznej osobowości często stosują techniki manipulacji i łatwo asymilują się z otoczeniem. Zakładając różne maski mogą mieć wpływ na towarzystwo, w którym się znajdują. Kreują siebie na kogoś kim nie są, by osiągnąć cel. Potrafią zaimponować swoja wiedzą, wyglądem i zachowaniem. Robią to ostrożnie i przemyślanie.