54 proc. pracowników zadeklarowało, że rozważy odejście, jeśli nie zostanie im zapewniona możliwość elastycznej pracy w zakresie tego, „gdzie” i „kiedy” pracują – wynika z opublikowanego w środę badania „Ernst & Young 2021 Work Reimagined Employee Survey”.

Jak czytamy w raporcie z badania firmy doradczej EY, to „gdzie” będzie wykonywana praca, jest kwestią ważną dla 87 proc. ankietowanych, natomiast elastyczne godziny pracy są istotne dla 88 proc. badanych.

EY zapytało respondentów, co by wybrali, gdyby mieli jedną możliwość podjęcia decyzji względem swojej pracy – dotyczącą elastyczności miejsca pracy lub jej czasu.

„54 proc. wybrałoby elastyczność dotyczącą godzin pracy” – napisano. „Dla 40 proc. ważniejszy jest warunek miejsca pracy” – dodano. Ostatecznie, jak wynika z ankiety, „76 proc. badanych jest zadowolonych ze swojej obecnej pracy, a 93 proc. prawdopodobnie zostanie w niej przez najbliższe 12 miesięcy”.

„54 proc. pracowników zadeklarowało, że rozważy odejście z pracy, jeśli nie zostanie im zapewniona możliwość elastycznej pracy w zakresie tego, „gdzie” i „kiedy” pracują” – stwierdziła firma EY w swoim raporcie.

Praca zdalna, czy na miejscu?

Po zakończeniu pandemii COVID-19 wyłącznie w biurze przez cały tydzień chce pracować co piąty respondent (22 proc.). Jedna na cztery osoby gotowa jest pracować zarówno w biurze, jak również zdalnie oraz hybrydowo. 26 proc. badanych chciałoby pracować wyłącznie zdalnie, a 14 proc. – zdalnie lub hybrydowo.

Z ankiety wynika, że po pandemii pracownicy chcieliby średnio tygodniowo pracować 2-3 dni w trybie zdalnym, choć co trzecia osoba oczekiwałaby również skrócenia tygodnia pracy.

67 proc. badanych chciałoby wrócić do umiarkowanych, a nawet intensywnych podróży służbowych. Dla porównania, jak czytamy w raporcie, rok temu takie deklaracje składało 49 proc. ankietowanych.

W badaniu EY stwierdzono, że zdaniem 64 proc. pracowników wykonywanie pracy zarówno zdalnie, jak i z biura zwiększy produktywność firmy. 54 proc. z kolei uważa, że taki model pracy wpłynie na lepsze rozwiązywanie problemów. Zdaniem 65 proc. praca hybrydowa może sprawić, że spółka będzie tworzyć bardziej kreatywne rozwiązania.

Jeden na trzech ankietowanych dostrzega negatywny wpływ pandemii i pracy zdalnej na kulturę organizacyjną firmy. Blisko połowa respondentów jest natomiast zdania, że podczas pandemii uległa ona poprawie.

Technologia w miejscach pracy

EY w swoim raporcie wskazało, że istotne dla doświadczeń pracowników mogą się okazać inwestycje w technologie.

Zdaniem 64 proc. respondentów potrzebna jest lepsza technologia w biurach, w tym takie usprawnienia, jak szybszy internet i systemy wideokonferencyjne. 48 proc. ankietowanych chciałoby, aby firmy, w których pracują, zainwestowały w nowy sprzęt do użytku w domach (np. dodatkowe monitory i słuchawki), by zwiększyć produktywność. 47 proc. badanych natomiast oczekiwałoby, że pracodawca zwróci koszty ponoszone np. za dostęp do szybkiego internetu.

Badanie „EY 2021 Work Reimagined Employee Survey” przeprowadzono w 16 krajach i 23 branżach na próbie ponad 16,2 tys. pracowników pełniących różne funkcje w organizacjach zatrudniających powyżej 500 osób. Respondenci mieścili się w przedziale wiekowym od 21 do 65 lat. Ankietę przeprowadzono w marcu 2021 r.