Zarządzanie życiem codziennym nie różni się wiele od zarządzania projektami. Wbrew pozorom obie te dziedziny mają ze sobą wiele wspólnego. Czy trudno jest być managerem? Na pewno jest to zadanie złożone, wymagające obszernej wiedzy i doświadczenia. Zastanówmy się, czy każdy z nas świadomie, lub nie w jakimś stopniu odgrywa rolę managera w swoim życiu osobistym?

Definicja słowa „manager” ewoluowała na przestrzeni wieków na całym świecie. Może się ona różnić w zależności od epoki, położenia geograficznego, kultury i osobistych doświadczeń osoby formułującej definicję. Aby ją lepiej zrozumieć, przyjrzyjmy się bliżej etymologii słowa 'manager’.

Manage + -er

Możemy wyraźnie zauważyć, że rzeczownik ten pochodzi od czasownika manage, co daje nam jeszcze szerszy punkt widzenia. Zarządzać oznacza: być odpowiedzialnym za kogoś/coś, radzić sobie lub kontrolować, postępować umiejętnie , odnieść sukces podejmując próbę lub osiągając coś bez pomocy z zewnątrz. Jestem pewna, że każdy z nas mógłby odnaleźć się w przynajmniej jednej z tych sytuacji. W mniejszym lub większym stopniu, wszyscy pociągamy za sznurki i kierujemy swoim życiem.

#

Agnieszka Chmi3lewska | marketing manager w Opendoor Polska