FinxS® Assessment > HRM kompendium wiedzy o pracowniku

🔴 Pracownicy w Twojej firmie nie osiągają satysfakcjonujących wyników?

🔴 Nie wiesz lub nie masz pewności co jest prawdziwą przyczyną?

🔴 Dowiedz się, jak uniknąć straty czasu i pieniędzy na nieefektywne działania rozwojowe lub naprawcze.

Dzięki dedykowanemu narzędziu FinxS Assessment określisz poziom kompetencji Twoich pracowników, dokonasz diagnozy ich mocnych stron, sprawdzisz dopasowanie do ról zawodowych, określisz priorytety w rozwoju i doskonalenia kompetencji oraz zmierzysz indeks wymówek. Tym samym w sposób profesjonalny zaplanujesz rozwój zespołu, co doprowadzić powinno do wzrostu wskaźników i efektywności ich pracy.
Chcesz wreszcie zaplanować efektywny program rozwoju kompetencji dla Twojej firmy? Szukasz nowych metod lub narzędzi, które przyniosą wzrost w skuteczności działania? Szukasz efektywnych i tanich metod rekrutacji?

Co to jest FinxS Assessment (FA)?

 • FA to nowe na światowym rynku, unikalne narzędzie do diagnozowania poziomu kompetencji pracowniczych, ponieważ sukces w biznesie w dużej mierze zależy od ich efektywności.
 • FA precyzyjnie mierzy wybrane kompetencje, nastawienia i przekonania do działań , indywidualny indeks wymówek oraz dostosowanie do pełnionej, wykonywanej roli zawodowej.
 • Wyniki w raporcie odzwierciedlają realne zachowania pracownika. FA pokazuje zindywidualizowany lub zespołowy opis wyniku każdej kompetencji oraz szczegółowe wskazówki rozwojowe dla każdej osoby, w wersji dla managera.

Jakie są dostępne raporty FA?

 • FinxS Assessment #1 – ROZWÓJ (zawiera wynik, kompetencje, nastawienia oraz Excuse Index – indeks wymówek, który mierzy aktualną skłonność do szukania wymówek; im wyższy wynik, tym większa skłonność do szukania wymówek i marnowanie czasu pracy, czyli brak efektywności w pracy),
 • FinxS Assessment #2 – DOPASOWANIE DO RÓL ZAWODOWYCH (wynik odnośnie dopasowania do jednej z 8 ról zawodowych oraz Excuse Index – indeks wymówek),
 • FinxS Assessment #3– indywidualny WYNIK MENEDŻERA na jego temat,
 • Finxs Assessment #4 – TEAM, czyli poszczególne wyniki pracowników na tle zespołu.

Korzyści z zastosowania FA:

 • Diagnoza mocnych stron, dopasowanie do ról, określenie priorytetów do rozwoju i doskonalenia kompetencji sprzedażowych/handlowych oraz relacyjnych,
 • Pomiar indeksu wymówek,
 • Skuteczna rekrutacja pracowników,
 • Stworzenie ścieżki kariery,
 • Nowa strategia sprzedaży i realne plany sprzedażowe
 • Dopasowanie do potrzeb Klientów poprzez np. dostosowanie struktury organizacyjnej firmy lub działu sprzedaży podczas wdrażania nowych produktów czy wejścia w nowy sektor Klientów

Na czym polega badanie Finxs Sales Assessment?

Badanie polega na wypełnieniu kwestionariusza online i na podstawie uzyskanych wyników powstaje profil pracownika oparty na charakterystyce jego cech oraz specyfice stanowiska, na jakim funkcjonuje
Narzędzie FA zostało opracowane we współpracy z Pointerpro

.

Zapraszamy do współpracy

.

Pin It on Pinterest